footer

ul. Królewicza Jakuba 76 lok. 3
02-956 Warszawa
NIP: 951-237-68-94
REGON: 147078413

Skontaktuj się z nami
    Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Accesspro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewicza Jakuba 76 lok 3, 02-956 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496105, NIP 9512376894, adres e-mail: biuro@accesspro.pl. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: skontaktowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykonywania obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. lit. c RODO). Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli w Pani/Pana ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

    2020 © ACCESSPRO, Wszystkie prawa zastrzeżone.