Analiza konkurencji w planowaniu działań SEO: 12 obszarów, które warto sprawdzić

Dzięki analizie konkurencji działania SEO nabierają 2 najistotniejszych walorów: praktyczności
oraz realności.
 

 • Wymiar praktyczny to wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i Know-how konkurencji,
  niepowtarzanie jej błędów. 
 • Realność natomiast to trzeźwa ocena osiągnięcia określonych wyników w oparciu o rzeczywiste warunki panujące w Google a nie subiektywne oczekiwania. Oba te walory zapewniają otrzymanie najlepszych możliwych efektów w granicach optymalnego budżetu, ponieważ unika się podejmowania działań nieefektywnych i określania niemożliwych do osiągnięcia celów.  

Analiza konkurencji jest więc niezbędnym i podstawowym elementem prowadzenia RACJONALNYCH działań SEO, zarówno na poziomie planowania strategicznego, poprzez wybór rozwiązań technicznych, aż do poziomu planowania i tworzenia poszczególnych podstron i tekstów.

Poniżej przedstawiam stosowane przez mnie metody analizy konkurencji na potrzeby planowania SEO:

 

 1. Analiza trudności głównych keywords, identyfikacja konkurentów
  Każdy klient zna podstawowy zestaw kilku głównych keywords, które są najistotniejsze dla prowadzonego przez niego biznesu. Za pomocą analizy SERPs dla tych słów możemy obiektywnie ustalić, jaki jest faktyczny zestaw fraz u naszych konkurentów. Podczas tego rodzaju badania bardzo często okazuje się, że faktyczna konkurencja w konkretnych keywords mocno odbiega od wyobrażenia klienta na ten temat. Prawidłowa jej identyfikacja jest warunkiem zastosowania właściwych strategii.  Dodatkowo na tym etapie możemy ustalić jaki jest faktyczny stopień trudności dla poszczególnych, głównych keywords. Polega to na identyfikacji jakie ilości contentu wewnątrz serwisu konkurencja poświęca poszczególnym keywords, jak bardzo są eksponowane podstrony odpowiedzialne za zajmowanie dla tych keywords wysokich pozycji. 
 2. Określenie zmian widoczności stron konkurencji w czasie
  Ważnym elementem planowania działań jest analiza tego, jak widoczność  najważniejszych stron konkurencyjnych zmieniała się w czasie. Na tej podstawie można ustalić jakie są warunki stabilnego sukcesu i jakiego rodzaju działania okazały się skuteczne w przypadkach spadku widoczności.
 3. Ustalenie faktycznego trafficu na stronach konkurencyjnych
  Warto również pozyskać wiedzę na temat faktycznej liczby odwiedzin stron konkurencyjnych, jednocześnie ustalając jaka część trafficu z organicznych wyników wyszukiwania Google pochodzi z fraz, które faktycznie mogą stać się przedmiotem „walki o pozycje”, a jaka pochodzi z zapytań związanych z brandem własnym konkurencji, na co działania SEO zasadniczo nie mają dużego wpływu.
 4. Analiza backlinków
  Jest to konieczny warunek racjonalnych działań link buildingowych. Należy starać się umieszczać własne linki właśnie w tych miejscach, w których posiada je już konkurencja odnosząca sukcesy w Google, ze szczególną uwagą natomiast traktować te linki, które zostały umieszczone w okresie ostatnim czasie (fresh index)
 5. Analiza performance i rozwiązań technicznych stosowanych przez konkurencję
  Istotną czynnością jest analiza technologii stosowanych przez konkurencję w jej serwisach oraz czasów ładowania podstron w poszczególnych segmentach serwisu, ponieważ są one głównym (z grupy technologicznych) czynnikiem wpływającym na wysokie pozycjonowanie w Google.
 6. Ustalenie dodatkowych głównych keywords Ustalenie zbioru rzeczywistych konkurentów, pozwala nam na uzupełnienie pierwotnego zbioru fraz głównych o dodatkowe keywords, które są intensywnie wykorzystywane przez konkurencję. Odbywa się to za pomocą analizy widoczności stron konkurencyjnych na poszczególne keywords.
 7. Ustalenie fraz long-tail
  Ten sam rodzaj badania co powyżej pozwala nam również na ustalenie zbioru fraz z obszaru long tail. Jest to o wiele bardziej efektywna metoda niż korzystanie z narzędzi typu Keyword Planner, ponieważ odwzorowuje faktyczną sytuację w bezpłatnej części SERPs oraz wskazuje jakie rodzaje treści odpowiadają za poszczególne keywords. W przypadku klientów już dysponujących rozbudowanymi serwisami, na tym etapie ustalane są również content gaps, czyli te obszary, cieszące się zainteresowaniem użytkowników, które do tej pory nie zostały zagospodarowane za pomocą odpowiednich tekstów.
 8. Ustalenie intencji użytkowników
  Kolejną wiedzą wynikającą z tego badania jest ustalenie oczekiwań użytkowników. Odbywa się to za pomocą budowy keyword-content matrix, gdzie poszczególne frazy są przypisywane do określonych rodzajów treści: kart produktów, kart kategorii produktów, poradników, opinii itd. Jest to szczególnie istotne w przypadku stron typu e-commerce i niezbędne we właściwym ustaleniu optymalnej architektury informacyjne sklepu klienta.
 9. Deep down content analysis
  Po ustaleniu głównego zarysu keyword-content matrix, należy przeprowadzić pogłębioną analizę poszczególnych elementów contentu, używanego na różnych rodzajach podstron (opisów produktów i kategorii produktów, poradników itd.). Na tym etapie istotna jest ocena jakościowa i ilościowa stosowanego przez konkurencję contentu. Należy odpowiedzieć sobie na pytania jakiej jakości są teksty, w jakim stylu są pisane, jakie rozwiązania technologiczne, ułatwiające konsumpcję treści przez użytkownika są stosowane, jaka liczba tekstów jest poświęcana poszczególnym zagadnieniom (keywords lub grupy tematyczne keywords) i w końcu jakiej długości są teksty i w jaki miejscach podstron są umieszczane. Ustalenie tych standardów służy zawsze wyznaczeniu własnych celów, przy czym głównym założeniem nie jest produkcja podobnych treści, ale ZAWSZE WYRAŹNIE LEPSZYCH
 10. Analiza działań konkurencji w Google AdWords
  Na podstawie tej analizy możemy ustalić, które keywords są dla konkurencji szczególnie istotne oraz czy stosuje ona płatne kampanie jako uzupełnienie czy też jako zamiennik dla wyników organicznych (nie tworzy własnego contentu dla tych keywords ograniczając się wyłącznie do płatnych kampanii)
 11. Analiza Social Media
  Ustalenie na jakich kanałach, w jakim stopniu i w jaki sposób konkurencja wykorzystuje własny content w działaniach social media i jakie przynosi to efekty w postaci interakcji na poszczególnych platformach.
 12. Analiza porównawcza UX  Ustalenie zbioru zaleceń poprawek/ulepszeń UX na podstawie rozwiązań stosowanych przez konkurencję, która osiąga najlepsze efekty w Google.

 

 

UWAGA: W analizach porównawczych, szczególnie na etapie poszukiwania inspiracji rozwiązań technologicznych oraz contentowych, badam nie tylko konkurencję krajową, ale również najlepsze serwisy z rynków US i DE. Strony amerykańskie często stosują pionierskie rozwiązania technologiczne, natomiast serwisy niemieckie są bardzo dobrze dopracowane pod względem SEO oraz bardziej niż amerykańskie odpowiadają oczekiwaniom polskiego użytkownika internetu.

Tomasz Sadowski

Tomasz Sadowski

https://www.linkedin.com/in/tomaszssadowski/