Poradniki w Content Marketingu: 3 główne czynniki sukcesu

Artykuł oryginalnie dostępny pod następującym adresem: https://googlewatchers.info/content-marketing/poradniki-w-content-marketingu-3-glowne-czynniki-sukcesu/

Czasami zastanawiasz się, dlaczego włożyłeś tyle pracy w stworzenie artykułu a okazuje się, że poza Tobą przeczytało go jeszcze tylko kilku innych userów?

Użytkownicy internetu alergicznie reagują na reklamy i są czują przesyt zalewem ogólnych informacji – w takiej sytuacji, tylko autorzy, poruszający bardzo specyficzne tematy mają szansę na pozyskanie uwagi. Ważne jest, aby w tekstach poradnikowych nie stawiać sobie za cel dotarcie do maksymalnie licznej grupy odbiorców.

Przede wszystkim chodzi o budowanie dobrej relacji między pomocną firmą i jej klientami – a dobrze zaplanowane poradniki mogą stać się idealną pożywką do budowy takich, bliskich relacji. W tym artykule postaram się zarysować, w jaki sposób należy podchodzić do zagadnienia tworzenia poradników budujących zaufanie wymagających użytkowników i przy okazji ich tworzenia nie tylko udzielać informacji, ale również sprzedawać.

Czynnik sukcesu numer 1: poradniki muszą być ULTRA-SPECYFICZNE

Bądźcie ULTRA-SPECYFICZNI! W tworzeniu poradników nie chodzi o jakichś abstrakcyjnych użytkowników i ich, ogólnej natury, problemy. W Twoich poradnikach zawsze musi chodzić o konkretne zapotrzebowanie i konkretne sytuacje, które skierowały czytelnika do Twoich treści. Nie chodzi tu o abstrakcyjnych czytelników i ogólne problemy. W swojej treści zawsze chodzi o bardzo szczególne życzenia i sytuacje, z których pochodzą czytelnicy. Jeśli weźmiesz to sobie do serca podczas planowanie i tworzenia contentu poradniczego, Twoje poradniki przyciągną większą uwagę, zainteresowanie i zaangażowanie właściwych odbiorców.

Napisz o konkretnym problemie, który trapi Twoich czytelników. Wtedy zauważą oni, że Twoje teksty są przeznaczone dla nich a nie dla kogokolwiek. W treści poradników podawaj wyłącznie szczegóły, o których istnieniu Twoi czytelnicy wiedzą; które znają z codziennego doświadczenia, które kojarzą im się z własnymi krytycznymi sytuacjami, myślami i uczuciami, które sami przeżywali.

Każdy poradnik zaczyna się od wprowadzenia. Postaraj się na samym początku opisać jakiś konkretny problem lub wyrazisty szczegół z życia Twojej grupy docelowej. Twój content musi krzyczeć w stronę czytelnika a nie szeptać! I ma to robić nie tylko za pomocą właściwego języka, cliffhangerów i innych retorycznych sztuczek, ale przede wszystkim przez samą swoją zawartość.

Zadaj sobie pytanie: O czym myślą moi czytelnicy przed przeczytaniem tego tekstu? Takie pytanie zadaję sobie właśnie w tej chwili, podczas pisania niniejszego artykułu. Prawdopodobnie trafiłeś na ten tekst na LinkedIn lub znalazłeś go w Google? Czego chcesz się nauczyć czytając go? Kim jesteś w życiu zawodowym? Jakie są Twoje cele?

Droga do właściwego odbiorcy rozpoczyna się właściwym, specyficznym tytułem

To z kim będę rozmawiał zależy przede wszystkim od tego jak sformułuję tytuł artykułu. Początkowo ten artykuł nosił tytuł: „3 czynniki sukcesu w tworzeniu poradników”. W ostatecznej wersji tytuł brzmi „Poradniki w Content Marketingu: 3 główne czynniki sukcesu”, ponieważ jest skierowany do osób, które stanęły przed zadaniem tworzenia poradników i oczekują wartościowych wskazówek dla swojej pracy.

Czynnik sukcesu numer 2: Właściwa komunikacja

Content to coś znacznie więcej niż tylko nośnik danych. To komunikacja. A zrozumiałe dla każdego wyjaśnienie, nawet z pozoru prostych zagadnień, jest zadaniem trudnym. Potrzebujesz odpowiednich przykładów, pomysłów, słów, zawsze najlepiej czegoś, co Twoi słuchacze znają. Ale najlepsze wyjaśnienia nie pomogą, jeżeli nie będą wyrażone odpowiednim językiem. Jeżeli sformułowania są zbyt skomplikowane i tekst nie zostanie właściwie zrozumiany. Kiedy jego lektura jest dla czytelnika przykra.

Głównymi przeszkodami na drodze do umysłu użytkowników są skomplikowane sformułowania, nieporadny język, brak polotu – czyli po prostu tekst, który jest czytanie jest trudne i związane z dużym wysiłkiem.

Tego powinieneś unikać pisząc poradniki, które czytelnicy pokochają:

 • przesadnie skomplikowane, wielokrotnie złożone zdania
 • formy bezosobowe
 • czasowniki modalne (musieć, móc, potrafić, chcieć, etc.)
 • zbyt wiele długich zdań (długie zdanie zaczyna się od około 15 słów w zdaniu – trzeba je przeplatać krótszymi zdaniami, aby tekst nie był monotonny!)
 • zbyt wiele długich słów (średnio 1,5 sylaby zawierają słowa w prostych tekstach – tutaj także staraj się przeplatać długie słowa krótkimi, aby zapobiec monotonii!)
 • zbyt długie akapity (czyli dłuższe niż jedna długość ekranu na smartfonie lub więcej niż sześć do siedmiu linii na monitorze)
 • zbyt wiele słów „wypełniających”, nie niosących ze sobą informacji i łączników (dobrze, już itp.) – słowa „wypełniające”, nadają tekstowi melodię autentycznej mowy, ale nie można z nimi przesadzać.(jest to zjawisko szczególnie powszechne w wypadku autorów wynagradzanych od słowa czy też liczby ZZS. Często idą oni na łatwiznę i zamiast pogłębionego researchu wypełniają zadaną liczbę słów nadmiarem ozdobników i łączników!)

Psycholodzy Reinhard Tausch, Inghard Langer opracowali naukowy model oceny zrozumiałości tekstów. Według nich cztery cechy decydują o tym, czy tekst jest zrozumiały:

 1. prostota
 2. struktura i porządek
 3. wstawki stymulujące
 4. krótkość i zwięzłość

Zadawaj więc sobie przy każdym zdaniu pytania:

 1. Czy to zdanie jest proste?
 2. Czy to zdanie jest częścią jasno ustrukturyzowanego paragrafu?
 3. Czy to zdanie jest zabawne, czy stymuluje do jego przeczytania? A może jest nudne?
 4. Czy to zdanie jest napisane tak krótko i zwięźle, jak to tylko możliwe (lecz ciągle jeszcze brzmiące „po ludzku”)?

Wszystko zależy od tych czterech cech!

Duża ilość biernego lub skomplikowanego języka powoduje, że zdanie nie jest atrakcyjne i stymulujące. Zdania wielokrotnie złożone niszczą porządek opowieści i zamiast prowadzić bieg myśli czytelnika właściwą ścieżką, wywołują w nim uczucie totalnego zagubienia. Powodują to zdania, które nie są krótkie i zwięzłe a zawarte w nich skomplikowane słowa męczą czytelnika zamiast go stymulować.

Część tych czynników można zdefiniować algorytmicznie. W swojej pracy dla klientów działających na rynku niemieckim korzystam z narzędzia analizy zrozumiałości tekstu WORTLIGA Text Analysis. Narzędzie to wspomaga mnie w procesie właściwego briefowania autorów i nadaje moim uwagom pewien walor obiektywności, co jak doskonale wiedzą ludzie pracujący na linii AUTORZY -> KLIENT, jest zawsze problematyczne. Czekam z niecierpliwości na startup, który podejmie takie wyzwanie w odniesieniu do języka polskiego.

narzędzie content marketing

Czynnik sukcesu numer 3: Staraj się, aby Twój tekst stanowił rzeczywistą wartość

Artykuły z ogólnymi poradami są zawsze mnie wartościowe niż te które zawierają wskazówki specyficzne. Dokładnie tak jak brzmi postulat czynnika sukcesu numer 1. Rozwiązaniem jest podejście do tekstu poradnika w taki sposób, aby uczynić z niego NARZĘDZIE. Postaraj się aby Twoje poradniki nie były tylko informacjami, ale aplikacjami rozwiązującymi konkretne problemy.

Mówiąc o tekście jako o NARZĘDZIU, mam na myśli jego rzeczywistą, praktyczną użyteczność. Zastanów się co Twój czytelnik może zrobić po przeczytaniu Twojego tekstu? Im więcej czynności może podjąć po jego lekturze, im bardziej przybliżysz go do jego celu, tym większa jest UŻYTECZNOŚĆ Twojego poradnika i tym większe zadowolenia czytelnika.

UŻYTECZNOŚĆ to także podstawowy warunek generowania KONWERSJI. Użytkownik, który jest zachwycony tym, że otrzymał rozwiązanie swojego problemu, czyli prawdziwą wartość, jest bardziej otwarty na sugestie zakupowe.

Moja robocza hipoteza, potwierdzona doświadczeniami brzmi: UŻYTKOWNIK, KTÓRY CIESZY SIĘ Z TEGO, ŻE TRAFIŁ NA TWÓJ CONTENT I JEST ZA TO WDZIĘCZNY, JEST DOSKONAŁYM OBIEKTEM DALSZYCH DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO KONWERSJI I PRAWDOPODOBNYM AMBASADOREM TWOJEJ MARKI.

UŻYTECZNOŚĆ poradników tworzymy nie tylko za pomocą prostego tekstu artykułów poradnikowych korzyści nie tylko za pomocą ciągłego tekstu.

Bardzo ważne są również ELEMENTY SPECJALNE:

 • tabele
 • listy
 • grafiki i infografiki
 • skrót najważniejszych faktów
 • porównania (na przykład w formie tabeli lub wykazu)
 • gotowe rozwiązania (na przykład wzory umów, pluginy, linki do download’u, wzory biznesplanów)
 • gotowe rozwiązania (np. umowa do wydrukowania, instalacja programu WordPress z preinstalowanymi motywami, wtyczki, szablony stron docelowych itp.
 • rankingi i scoringi

Złote Reguły – kieruj się nimi, aby Twój content był UŻYTECZNY

 • tekst musi być bliski czytelnikowi a zapoznawanie się z nim nie sprawia mu trudności (temat jest specyficzny a nie ogólny, tekst jest zrozumiały, napisany właściwym językiem)
 • tekst musi odpowiadać konkretnym potrzebom Twojej grupy docelowej
 • tekst musi eksponować swoją wartość (tzn. nie może ona być ukryta w dużych połaciach tekstu, ale skutecznie anonsowana za pomocą wymienionych powyżej ELEMENTÓW SPECJALNYCH)
 • tekst musi mieć odpowiedni FORMAT (porównanie cech produktów powinno mieć formę tabeli a nie zbyt długich do dokonania skutecznego porównania list)
 • tekst musi współgrać ze swoją inscenizacją (chodzi o to, żeby charakter elementów graficznych pasował do tematyki poradnika)
 • tekst musi być wyposażony w nagłówki, w pełni zdradzające zawartość kolejnych jego części, co pozwoli czytelnikowi natychmiast przejść do interesującego go fragmentu
 • tekst musi pomagać w rozwiązaniu konkretnego problemu czytelnika, lub sam być rozwiązaniem (np. wzór umowy)

CONTENT PORADNIKOWY WSPOMAGA SEO ORAZ PROCES KONWERSJI I JEST DOSKONAŁYM NARZĘDZIEM CLIENT SERVICE

Content spełniający zapotrzebowania użytkowników Google osiąga wysokie wyniki w wynikach wyszukiwania i jest źródłem wartościowego trafficu SEO. Ale na tym nie kończą się wcale korzyści wynikające z publikacji optymalnych artykułów poradniczych.

CONVERSION RATE, czyli to po co prowadzi się wszelkie działania marketingowe.

Także CR zależy od tego, czy użytkownik odnajdzie w Twoim tekście:

 1. bezpośrednie odniesienie do swojego problemu
 2. interesującą go informację w zrozumiałej dla siebie formie
 3. rozpozna w tekście wartość przekazaną mu przez Twoją firmę

Przestań tworzyć content dla samego tworzenia – zacznij pozyskiwać fanów Twojej marki i potencjalnych klientów!

Zrozumiały, pomocny, wąsko wyspecjalizowany content poradniczy jest czymś o wiele więcej niż tylko jednych z wachlarza działań SEO. Tworzy komunikację z czytelnikiem, zamienia użytkowników w fanów i leady. Udziela cennych wskazówek, ale pokazuje również jak je praktycznie wcielić w życie. Dla autorów i redakcji tego rodzaju content może być źródłem stałych zleceń na nowe teksty. Dla Content Marketingu jest on głównym paliwem działania i środkiem osiągania celów konwersyjnych, magnesem przyciągającym leadem i narzędziem budowania dobrej reputacji firmy.

Większość obecnie publikowanych w internecie poradników to ogólne porady, które nie niosą ze sobą rzeczywistej wartości. Tego rodzaju poradniki znikają w ogólnym szumie oceanu podobnych treści w internecie. Powierzchowny poradnik jest tani w produkcji i nie wymaga wielu przemyśleń. Dobry content poradniczy to mini-projekt, wymagający dużego zaangażowania i wiele pracy, ale w zamian przynoszący duży i trwały wpływ na Twoją grupę docelową.

Autor: Tomasz Sadowski

Członek zarządu Content Institute

https://www.linkedin.com/in/tomaszssadowski/